Bezpečnosť pri technických zariadeniach

Posted by:

Bezpečnosť výrobkov (technických zariadení) počas ich používania je súčasťou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Z pohľadu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je podstatná bezpečnosť tých výrobkov (technických zariadení), ktoré bude na výkon svojej profesionálnej činnosti používať zamestnávateľ alebo podnikateľ a fyzická osoba, ktorá je podnikateľ a nie je zamestnávateľ.
V pôsobnosti MPSVR SR sú niektoré právne predpisy o bezpečnosti výrobkov , najmä ak sú vyhradenými technickými zariadeniami.

Odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení elektrických, plynových, zdvíhacích a tlakových.

0

About the Author:

  Related Posts

Add a Comment


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.