ŠKOLENIA V OBLASTI BEZPEČNOSTI PRÁCE

 • vstupné školenie BOZP pre všetky profesie
 • opakované školenie BOZP pre všetky profesie
 • školenie BOZP pre vedúcich zamestnancov
  práce vo výškach
 • lešenári
 • obsluha stavebných strojov – opakované školenie
 • viazači bremien
 • obsluha motorových reťazových píl
 • školenie BOZP administratívnych síl
 • školenie vodičov a pracovníkov v doprave
 • školenie obslúh motorových vozíkov
 • školenie zástupcov zamestnancov
 • školenie obslúh zásobníkov na sypké hmoty
 • školenie obslúh zdvíhacích zariadení
 • školenie obslúh kovo a drevo zariadení