VÍTAME VÁS NA STRÁNKE PRVÁ BEZPEČNOSTNÁ, s.r.o.

Ponúkame komplexné zabezpečenie služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle Zákona NR SR 124/2006 Z.z. v znení Zákona 309/2007 Z.z.a zabezpečenia ochrany pred požiarmi právnických a fyzických osôb na základnej požiadavky Zákona NR SR č.314/2001 Z.z. a vykonávacej Vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.


Komplexnosť

Ponúkame komplexné zabezpečenie služieb v oblasti BOZP. Vykonávame ich na základe platných oprávnení vydaných Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny, zabezpečujeme ochranu pred požiarom na základe vydaného oprávnenia KR HaZZ.

Vedenie služieb

Poskytujeme vedenie komplexnej služby BOZP a PO. Vykonávame ho dodávateľským spôsobom na základe požiadavky zo Zákona NR SR č. 124/2006 z.z. a Zákona 309/2007 Z.z. v znení neskorších zmien, s odborníkmi, ktorí majú dlhoročné skúsenosti z prác z dozornej a vzdelávacej činnosti v danom sektore.

Poskytovanie služieb BOZP a PO

Zabezpečujeme poskytovanie služieb BOZP a PO vykonávame ich po celom území SR.

Odbornosť

Taktiež ponúkame činnosť odborného pracovníka pre bezpečnosť práce externe v organizácii v zmysle § 12 Zák. NR SR č.124/2006 Z.z.


 

Naša spoločnosť je spoločnosťou poskytujúca preventívne a ochranné služby (bezpečnostnotechnickú a pracovnú zdravotnú službu) v SR a ČR. V základnej oblasti bezpečnostnotechnickej služby a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je lídrom v špecializovanom outsourcingu BOZP v SR.

BOZPAGENCY ako jedna z prvých spoločnosti v SR ukázala cestu, že je možné dodávateľským spôsobom zabezpečiť na vysokej úrovni efektívne odborné legislatívne požiadavky zákona o bezpečnosti práce a európskej smernice EHS.


Naši klienti o nás hovoria to najlepšie
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus rhoncus, arcu non blandit tempus, elit diam congue velit, ac porttitor enim purus sed ante. In feugiat, velit eleifend placerat scelerisque, tortor felis hendrerit neque, sit amet semper turpis velit fringilla risus. Mauris tempus risus non tortor mollis si–John Doe, Truethemes

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus rhoncus, arcu non blandit tempus, elit diam congue velit, ac porttitor enim purus sed ante. In feugiat, velit eleifend placerat scelerisque, tortor felis hendrerit neque, sit amet semper turpis velit fringilla risus. Mauris tempus risus non tortor mollis si–John Doe,Themeforest

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus rhoncus, arcu non blandit tempus, elit diam congue velit, ac porttitor enim purus sed ante. In feugiat, velit eleifend placerat scelerisque, tortor felis hendrerit neque, sit amet semper turpis velit fringilla risus. Mauris tempus risus non tortor mollis si–John Doe, Truethemes