Ponuka služieb bezpečnosti práce pre investorov

Posted by:

Praktickou skúsenosťou z výkonu koordinátora je napríklad nedostatočná a nejasná možnosť preukázania zodpovednosti za plnenie koordinácie voči stavebníkovi a tiež opačne, voči koordinátorovi zo strany stavebníka. veľmi dôležitou súčasťou pre zabezpečenie kvality bezpečnosti práce na stavbe je záujem investora o úroveň bezpečnosti.

  • výkony spojené s koordináciou projektovej dokumentácie stavieb vrátane jej spracovania – koordinátor dokumentácie v zmysle § 2 a 4 Nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z.
  • výkon činnosti koordinácie bezpečnosti na stavbe – koordinátor bezpečnosti v zmysle § 5 Nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z.

 

0

About the Author:

  Related Posts
  • No related posts found.